23.05 რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზი, ქართველი შემსრულებლები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან.